หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ออกแบบ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. จัดทำแบบ ออกแบบ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, อาคารสำนักงานต่างๆ 2. เขียนแบบโครงสร้าง และปรับปรุงแบบให้ได้ตามความต้องการ 3. ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ 4. สรุป รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ

ประเภทงาน

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- อายุ 22-35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขา สถาปัตยกรรม, ออกแบบทางสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติ

- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 0-5ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-28

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบ