หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานด้านการตลาดในช่องทาง Online และ Social Media - รับผิดชอบการบริหารจัดการสื่อช่องทาง Online, คิดริเริ่มออกแบบรายการส่งเสริมการขาย ตลอดจนถึงเปิดตัว และวิเคราะห์ประเมินผลรายการส่งเสริมการขายอย่างเต็มรูปแบบ - มีความคิดสร้างสรรค์ และเกาะติดการเปลี่ยนแปลงบนโลกช่องทาง Online/ Mobile / Website / Social Media - สามารถทำงานร่วมกับทีมงานออกแบบ และทีมพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่า Website และ Social Media มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างสูงสุด - Being responsible for marketing tasks of online channels and social media - Being Responsible for end to end online media campaign management , from initial concept to campaign launch and post launch campaign review . - Creating and updating mobile contents /website content/ social media content - Working collaboratively with the design and development team to ensure the website and social media channel are attractive and effective at all time

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป Digital Marketing, Marketing, Communication, Business Administration -Bachelor’s Degree or Higher in Digital Marketing, Marketing, Communication ,Business Administration

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในการทำงานด้านการตลาดออนไลน์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - บุคคลิกเชิงรุกที่สามารถคิดนอกกรอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ - สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม - Minimum of 3 years experience working in online marketing area would be advantage - Proactive person who can think out of box and possesses creativity and sense of humor - Good team player

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล