หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและบันทึกบัญชี และสอบทานรายการทางบัญชี ที่เป็นบัญชีคุมยอดกับบัญชีย่อย เพื่อให้รายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากร

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการบัญชี และการเงิน

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี