หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Digital Marketing

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

มีความรู้เรื่อง Digital Marketing รักงาน admin ประจำ page เขียน content บน Online Platform ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

วุฒิ ป.ตรี ด้านการตลาด

คุณสมบัติ

1.มีความรู้เรื่อง digital marketing รักงาน admin ประจำ page 2.มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 3.มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการพูด การเขียน 4.ชอบทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก ชอบติดต่อประสานงาน 5.ชอบติดต่อดารา celeb คนดัง ผู้จัดการดารา stylist ช่างหน้า ช่างผม สถานที่ถ่ายแบบ 6.พร้อมทำงานตอกบัตรลงเวลาเข้าออกงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-28 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Digital Marketing