หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพรวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ ร่วมกับการดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัท

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็กทรอนิค

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ด้านจัดซื้ออุปกรณ์ 3 ปีขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27-34 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรจัดซื้อ