หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เลขานุการอาวุโส

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

ประสานงานและติดตามผลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

ประเภทงาน

ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการสำนักงาน, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 8 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเลขานุการอาวุโส