หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิชาการ (ภาษาจีน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

แปลและเรียบเรียงบทความภาษาจีน

ประเภทงาน

ภาษาศาสตร์

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

คุณสมบัติ

มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนและภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความสามารถในการแปลและเรียบเรียงบทความ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 – 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ (ภาษาจีน)