หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

ออกแบบ/คำนวณระบบไฟฟ้า , ตรวจสอบ , Monitor อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่จะนำมาใช้ในร้าน 7-Eleven และตรวจสอบพร้อมสรุปปัญหาของร้าน 7-Eleven

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-28

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า