หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : CP ALL Midnight Interview 2019 (10 OCT 2019)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ด้านบัญชี-การเงิน และวิเคราะห์ตลาดทุนและตลาดเงิน 2. ด้านการตลาด, บริหารผลิตภัณฑ์ และจัดซื้อ 3. ด้าน IT / Programmer / Software Engineer 4. ด้านการผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5. ด้านวิศวกร (เครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา และอุตสาหการ) 6. ด้านความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) 7. ด้านทรัพยากรบุคคล 8. ด้าน E-Commerce

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก

คุณสมบัติ

เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. Resume 2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript) 5. ใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี) หมายเหตุ : ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานจะต้องได้รับ E - Mail ยืนยันจากบริษัทฯ เท่านั้น

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 - 35

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งCP ALL Midnight Interview 2019 (10 OCT 2019)