หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : e-Commerce Merchandising Manager ( IT , Electronic )

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

•วางกลยุทธ์และบริหารผลิตภัณฑ์ IT และ Electronic; ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร •กำหนดแผนการออกแบบและแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร •กำหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความสามารถในการแข่งขันและตรงตามความต้องการของลูกค้า •กำกับดูแลและบริหารยอดขายของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ •ประสานงานและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดยอดขายและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ •ติดตามยอดขาย และกำหนดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย •บูรณาการสินค้าทั้งหมด ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการจดจำกับลูกค้า และสร้างให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ

•มีความเชี่ยวชาญ และ จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ เกี่ยวสินค้า ( IT , Electronic ) ได้เป็นอย่างดี •มีประสบการณ์ด้าน e-Commerce •ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ได้อย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งe-Commerce Merchandising Manager ( IT , Electronic )