หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Data Analyst

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

- การค้นหาและจัดเก็บข้อมูล - การสำรวจข้อมูล หาแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่างกัน - การสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล - การสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ

- ความรู้ด้านสถิติและคณิตศาสตร์ (Math & Statistics Knowledge) - การเขียนโค้ดโปรแกรมทางสถิติ R และ Python - Machine Learning - Data Visualization - Communication

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งData Analyst