หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบ

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

1. วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และหา solutionสำหรับแก้ปัญหาของธุรกิจ 2. วิเคราะห์ระบบฯ รวมถึงจัดการความต้องการ (Requirements Management) 3. ประสานงานในการติดต่อระหว่างระบบสารสนเทศกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าของระบบ (System Owners) ผู้ใช้ระบบ (System Users) และผู้สร้างระบบ (System Builders) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 4. ดูแล ให้คำแนะนำ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบร่วมกัน

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรม เช่น Crystal Report, Java Script, CSS, XML, UML - สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation) - มีประสบการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การตลาดดิจิตอล หรือ System Analyst 1-5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาระบบ