หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ Online

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

ดำเนินงานด้านบริหารผลิตภัณฑ์กลุ่ม Health Care Products, Sport, Outdoor and Automative, Amulet, Grocery เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในด้านยอดขาย กำไรและรายได้อื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัท ดำเนินการยกเลิกขายผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เกิดยอดขายกับบริษัทฯ กำหนดการจัดเรียงให้เหมาะสมตาม Display Concept ทั้งในเล่มและ On Shelf วิเคราะห์ผลการบริหารผลิตภัณฑ์และทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา สำรวจตลาดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด กลุ่มสินค้าใหม่ ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค คู่แข่ง และคู่ค้ารายใหม่ๆ จัดทำและติดตามการการเก็บรายได้ค่าตั้งโชว์และค่าโฆษณา สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ แผนการขาย ให้หน่วยงานการตลาด จัดซื้อ ฝ่ายปฎิบัติการณ์ และ Call Center ประชุมวางแผนงานร่วมกับคู้ค้า เพื่อวางแผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสินค้าคงคลัง

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ กรตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติ

ทักษะด้านการวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis, การวิเคราะห์คู่แข่ง รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล AC Nielsen การนำเสนองาน (Presentation Skills) ทักษะคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office i.e Word, excel and Powerpoint presentation ทักษะการอ่าน report ที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมข้อมูลในการคัดเลือกสินค้าใหม่และการติดตามยอดขาย เช่น MAS, ABC Analysis, ข้อมูลขายใน Oracle ทักษะในการทำ Demand Forecast การเจรจาต่อรองเบื้องต้น

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ Online