หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

1.ดำเนินงานด้านการตรวจสอบสินค้าการรับสินค้าของบริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาของศูนย์กระจายสินค้า 2.ปฏิบัติงานด้านการกระจายสินค้า การเติมสินค้า การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและสรุปการรับและการตรวจสินค้าพร้อมตรวจสอบรายการสินค้าที่รับคืน 3.ปฏิบัติการรับสินค้าและคืนสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและบริษัทคู่ค้า 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อเกี่ยวกับปัญหาและกระบวนการการส่งสินค้าของคู่ค้า 5.ดูแลสินค้าและอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 6.รวบรวมข้อมูล สรุปปัญหาหน้างานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 7.ติดตามงานสรุปปัญหาด้านการรับสินค้าประจำวัน

ประเภทงาน

คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

สถานที่ทำงาน

บางบัวทอง

การศึกษา

ปริญญาตรีสาขา Logistics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.สามารถใช้ Microsoft ได้เป็นอย่างดี 2.มีพื้นฐานและความชอบเกี่ยวกับด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 3.ปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้า (บางบัวทอง) 4.สามารถทำ OT ได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C