หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Webmaster

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

1. ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 2. กำหนดรูปแบบ หรือ Concept และสิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต 3. ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design 4. พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programing รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ จัดทำเนื้อหา/ ข่าว/ กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์ 5. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Web Promotion) จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาและส่งเสริมเว็บไซต์และสื่อใหม่ๆ - สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี - สามารถออกแบบหน้า Web page ได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - สามารถตัดต่อ Media File (Video Clip, Audio Clip) ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรู้เรื่องการจัดทำ Database (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้าน Online Marketing ได้อย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่ง Webmaster