หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

ลักษณะงาน

-ดำเนินการสรรหา , จัดซื้อ โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับ Retail e-Commerce และการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้เหมาะสม คุ้มค่า กับการใช้งาน โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง รวมทั้งเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและสัญญากับคู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ -ทำงานร่วมกับ Programmer ดูแลพนักงานให้ใช้งานซอฟท์แวร์ต่างๆ ตามมาตราฐาน -เจรจาต่อรองเงื่อนไขการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานการทำสัญญากับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ -ประสานงาน ติดตามผล สั่งซื้อ ต่ออายุ Certificate ต่างๆ ให้ทันต่อการใช้งาน -พิจารณาสิทธิ์การใช้งาน File Sharing และระบบอื่นๆที่นอกเหนือจากสิทธิ์มาตราฐาน -หาแนวทางป้องกันปัญหาการคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ไม่พึงประสงค์และยกระดับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ -ติดตาม และ วิเคราะห์ INCIDENT ของระบบ IT

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ

-การสื่อสารและประสานงานกับหลากหลายหน่วยงาน -การวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า -การทำ REPORT และ การนำเสนอ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี