หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต(Foof Science)ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลงานจุดเตรียมวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามแผนงาน, บริหารการผลิตในฝ่ายให้ได้คุณภาพตามหลัก GMP , Foodsafety รวมไปถึงการตรวจสอบ/ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ และควบคุมดูแลพนักงานรายวัน ตลอดจนอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

สามารถเข้ากะได้ , ใช้งานคอมพิวเตอร์ , มีความรู้ด้าน GMP

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-27 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต(Foof Science)ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี