หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิศวกรเครื่องกลและระบบทำความเย็น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ควบคุมงานวิศวกรรมโครงการและงานวิศวกรรมระบบภายในอาคาร,รายงานผล,คุมค่าใช้จ่ายของโครงการโดยจะต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Ato cad หรือ Solid work ได้เบื้องต้น

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติ

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้าน วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมเครื่องกล และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตาม Site งานได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิศวกรเครื่องกลและระบบทำความเย็น