หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

งานด้านการประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพทางด้านอาหาร QA Raw Material

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรืออุตสาหกรรมเกษตร

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)