หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ออกแบบสิ่งพิมพ์/สื่อดิจิตอล/วัสดุสื่อสารองค์กร Info Graphic ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ Booth Display ออกแบบของ Premium ออกแบบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กรและดำเนินการตามแผนงานการออกแบบสร้างสรรค์สื่อสำหรับงานสื่อสารภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้ตามแผนงานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

นิเทศศาสตร์,นิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์