หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิศวกรดูแลระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (ประจำที่สีลม)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

- ออกแบบและวางระบบของตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ - บำรุงรักษา/ปรับปรุงและซ่อมแซ่ม ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมช่างเทคนิค

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

สาขา วิศวกรรมศาสตร์แมคคาทรอนิกส์ , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศกรรมอิเล้็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมอาหาร

คุณสมบัติ

- มีความรู้พื้นฐานระบบอัตโนมัติ มีความรู้พื้นฐาน PLC - มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้งานได้ (มีค่าเสื่อมสภาพรถและค่าน้ำมันให้)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

อายุ 22 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิศวกรดูแลระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (ประจำที่สีลม)