หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิศวกรผลิต (ไฟฟ้า / เครื่องกล / วิศวกรรมอาหาร)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

- ควบคุมและจัดการการผลิตในไลน์ผลิต - งานบำรุงเชิงป้องกัน และการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Preventive) - วางแผนวัตถุดิบและกำลังคนเพื่อผลิตได้ทันตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน,พนักงานรายเดือน,พนักงานรายวัน)ให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรีสาขาดังต่อไปนี้ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร

คุณสมบัติ

มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร สามารถปฎิบัติงานแบบเข้ากะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (มีรายได้เพิ่มเป็นการชดเชย)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

อายุ 22 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิศวกรผลิต (ไฟฟ้า / เครื่องกล / วิศวกรรมอาหาร)