หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิตสินค้า ( ประจำโรงงานลำพูน)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานให้ได้ตามแผนการผลิตของบริษัท

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดลำพูน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , สาขาอุตสาหกรรมเกษตร , สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คุณสมบัติ

มีความรู้พื้นฐานด้าน GMP HACCP และด้าน Food Safety

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสินค้า ( ประจำโรงงานลำพูน)