หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ควบคุมและตรวจติดตามกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานการผลิต และตามเป้าหมายบริษัทด้าน Food Safety / Quality

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , สาขาอุตสาหกรรมเกษตร , สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

คุณสมบัติ

มีความรู้พื้นฐานด้าน GMP HACCP และด้าน Food Safety (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

21 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)