หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต(ประจำโรงงานลาดหลุมแก้ว/บ่อเงิน)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

- ควบคุมและจัดการการผลิตในไลน์ผลิต - วางแผนวัตถุดิบและกำลังคนเพื่อผลิตได้ทันตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน,พนักงานรายเดือน,พนักงานรายวัน)ให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

สามารถปฎิบัติงาน เป็นกะได้ มีความสามารถในการบริหารไลน์การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 27 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต(ประจำโรงงานลาดหลุมแก้ว/บ่อเงิน)