หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ดำเนินการทดสอบ แออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในส่วนของวัสดุ กระบวนการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

ประเภทงาน

วิจัยพัฒนา

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ , เทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ , โพลีเมอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ

มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 26 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์