หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานผลิต (วุฒิการศึกษา ปวส)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานรายวันในการผลิตสินค้า ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และดูแลเรื่องความสะอาดในไลน์การผลิตสินค้า

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปวช-ปวส. ทุกสาขา

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งหัวหน้างานผลิต (วุฒิการศึกษา ปวส)