หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานรัฐกิจ (นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งดำเนินการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตต่างๆ การจัดการด้านที่ดิน งานด้านทรัพท์สินทางปัญญา,สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

กฎหมาย

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์

คุณสมบัติ

มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office มีทักษะการเจรจา,เทคนิคการสื่อสารที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานรัฐกิจ (นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์)