หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกจัดสินค้าแช่เย็น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ควบคุมดูแลจัดการกระบวนการ การจัดและกระจายสินค้ากลุ่ม Chilled Food การส่งมอบสินค้าให้กับรถส่งสินค้าอย่างถูกต้องทั้งกระบวนการดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกระบวนการอย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ และการรับสินค้า การจัดสินค้า การกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งจำนวนสินค้า ปริมาณสินค้า รายการสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและคุณภาพสินค้าถูกต้องตามข้อกำหนด

ประเภทงาน

คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา Logistics , การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีเทคนิคนำเสนอที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็น มีเทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษาที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกจัดสินค้าแช่เย็น