หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อสารองค์กร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

จัดทำกลยุทธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมในการดำเนินการไปนโยบาย รวมถึงการจัดทำโครงการ CSR

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อสารองค์กร