หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

- พัฒนาโปรแกรมและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กร - ดูแลระบบ Multifuntion - ดูแลระบบ VDO Conference - พัฒนาระบบอัตโนมัติ

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมแมคคาทรอนิก , วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ