หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

วางแผนการจัดซื้อ/วัตถุดิบ พร้อมวิเคราะห์และจัดหาแหล่ง และคัดเลือก Vendor รายใหม่ , ประสานงานและจัดการปรับปรุง พัฒนาระบบงานฝ่ายจัดซื้อ/ปรับปรุงฐานข้อมูล Vendor ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน , วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อวางแผนพัฒนาพนักงานในสังกัด , เข้าร่วมประชุมตามวาระหรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย , ตรวจสอบและควบคุมเอกสารใบขอสั่งซื้อ และใบสั่งซื้อ/วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบและประเมินผล Vendor และข้อมูลของฝ่ายจัดซื้อ/และอื่นๆตาม Job Description

ประเภทงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ทำงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ประสบการณ์งานจัดซื้อ 4-5 ปี , มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ,มีทักษะในการเจรจา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ,สามาถขับรถยนต์ได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี)