หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food Science)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา

ประเภทงาน

วิจัยพัฒนา

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

-

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food Science)