CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ผลิต , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

-ดูแลควบการการผลิตสินค้า -รับผิดชอบการพัฒนาสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์เดิม และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

-

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์