หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

วางแผนและจัดสรรตารางนัดหมายของผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามลำดับความสำคัญของสถานการณ์ ประสานงานและติดตามกิจกรรม หรือโครงการต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

ประเภทงาน

เลขานุการ

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 4 ปีขึ้นไปเท่านั้น - สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันด้านเวลา และคุณภาพได้ดี - ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์

เพศ

หญิง

อายุ

28 - 34 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร