หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ดำเนินการในด้านต่างๆของงานทรัพยากรบุคคล เช่นงานสรรหา งานแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์ งานฝึกอบรม และงานบริหารค่าตอบแทน

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , จิตวิทยาอุตสาหกรรม ,

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 25 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล