หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของงานด้านพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งติดตามผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร รวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

คุณสมบัติ

บริหารธุรกิจ,การตลาด,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ