หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความยั่งยืน

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

ดำเนินการจัดทำแผนงานและดำเนินการเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อจัดเก็บศูนย์กลางข้อมูลด้านความยั่งยืนตลอดจนวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุง ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืน ซีพีออลล์ และในกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย สรุปรวบรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการบริหารจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในบริษัท ซีพีแรม จำกัดทั่วประเทศ

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

บริหารธุรกิจ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความยั่งยืน