หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ ( ประจำโรงงานลำพูน )

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ - ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ส่งมอบ / ผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับงานตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ดำเนินการเปรียบเทียบต่อรองและสรุปราคา รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขเพื่อให้ได้ราคา ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

ประเภทงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ทำงาน

จังหวัดลำพูน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรจัดซื้อ ( ประจำโรงงานลำพูน )