ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : System Analyst

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

- เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า นำมาวิเคราะห์ ออกแบบระบบและพัฒนา - ทดสอบระบบ (Unit Test/Integration Test) ระบบ Program / Software ที่ได้ทำการพัฒนา - สรรหา Technology ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ - มอนิเตอร์และดูแลระบบงานที่รับผิดชอบ ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน หรือออกรายงานได้ตามปกติ - ปรับปรุงระบบและการทำงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด - จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับระบบงาน - จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำเดือน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์/ออกแบบ และการเขียน Program : JAVA, PHP, C#.Net, Database Design, Oracle DB, SQL Statement ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป - สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือพัฒนาระบบที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเข้าใจได้ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีภาวะความเป็นผู้นำ - เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่พบในการพัฒนาระบบ Software ในเบื้องต้นให้กับทีมงาน - พัฒนาและหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งSystem Analyst