หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

1. บันทึกบัญชีซื้อ-ขายทรัพย์สิน และตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากร 2. บันทึกบัญชี และควบคุมบัญชีย่อย เพื่อให้รายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากร 3. บันทึกบัญชีทำเอกสารการเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านรับและเอกสารจ่าย 4. มีความรู้ด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย เป็นต้น

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญาตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ

1. เกรดเฉลี่ยน 2.70 ขึ้นไป 2. สามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ดี 3. สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 4. มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 5. ขยัน-ซื่อสัตย์, รับผิดชอบงาน, มีทักษะการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี 7. มีทักษะในการใช้ระบบ SAP ในการบันทึกบัญชี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 28

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี