หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Programmer / Software Developer (PHP)

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

- จัดเก็บความต้องการ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเตรียมข้อมูลบริหารจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ - ดูแล พัฒนา และจัดการ Website e-Learning - จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา คู่มือการใช้งาน พร้อมจัดอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรภายในบริษัท - ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบงานในบริษัท - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ การบริหารจัดการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

- สามารถจัดเก็บความต้องการ ออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการได้ - สามารถใช้งานเครื่องมือประชาสัมพันธ์ เช่น SEO, Google analytics หรืออื่นๆ ได้ - สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา HTML, HTML5, CSS3, Jquery, JavaScript, PHP ได้ - สามารถใช้งานฐานข้อมูล MySQL, SQL Server หรืออื่นๆ ได้ - มีความรู้พื้นฐานในการเขียนคำสั่ง SQL เพื่อใช้งานกับฐานข้อมูล - สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี - มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารเว็บไซด์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป - สามารถทนรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งProgrammer / Software Developer (PHP)