หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอบรม / สัมมนา (นัดหมายวิทยากร / ประสานงานสถานที่ / เตรียมเอกสาร, อุปกรณ์, อาหารเบรคฯ) 3, ดำเนินการจัดอบรม / สัมมนา ตามแผน 4. รวบรวมเอกสารสรุปผล และประเมินผลการจัดอบรม / สัมมนา

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ, การจัดการตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์, การฝึกอบรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานดี 2. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ 3. มีทักษะในการจัดการโครงการ 4. มีทักษะในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี 6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม