ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

- ดำเนินการ สำรวจ,รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ( สายปฏิบัติการ ,สาย สำนักงาน , สายกระจายสินค้า) - ดำเนินการออกแบบ, พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง,สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการนำเสนอหลักสูตรที่ออกแบบใหม่ เพื่อขออนุมัติหลักสูตรและทดลองหลักสูตร - ดำเนินการปฐมนิเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, สรุปผลการทดลองหลักสูตร, ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ - ดำเนินการประกาศใช้หลักสูตรในระบบคลังหลักสูตร - ดำเนินการค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อประกอบการออกแบบ,พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์, รัฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์, การฝึกอบรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - การคิดเชิงวิเคราะห์ - การจัดการโครงการ - การบริหารความเปลี่ยนแปลง - การให้คำปรึกษา - การบริหารจัดการองค์ความรู้ - การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา - การบริหารการเรียนรู้และการพัฒนา - การสอนและการถ่ายทอด

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร