ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิทยากร

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

- จัดทำแผนการจัดอบรมประจำปี/เดือน และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - สอนในหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญหรือได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตามเกณท์คุณภาพหลักสูตร - ดำเนินการตามกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน-ระหว่าง-หลัง การจัดฝึกอบรม - ดำเนินการติดตามประเมินผลในหลักสูตรที่รับผิดชอบ

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์, รัฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์, การฝึกอบรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - การคิดเชิงวิเคราะห์ - การจัดการโครงการ - การบริหารความเปลี่ยนแปลง - การให้คำปรึกษา - การบริหารจัดการองค์ความรู้ - การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา - การบริหารการเรียนรู้และการพัฒนา - การสอนและการถ่ายทอด

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยากร