หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : IT Audit (ด่วน!!! )

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะงาน

- ชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 -3 ปี - มีความรู้ความเข้าใจด้าน ITIL & ISO/IEC 20000, CMMI (SQA ) - มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - มีทักษะการสอน การนำเสนอ และการจัดเก็บเอกสาร

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

คุณสมบัติ

** หากผ่านการอบรมหลักสูตร Introduction to CMMi, ITIL V3, ISO 20000 และ TQA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งIT Audit (ด่วน!!! )