หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Call Service Operation

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะงาน

- อัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท (ไม่รวมค่า O.T.+ ค่ากะ) - สวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท - ทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 7 ELEVEN ที่ให้บริการเรื่องร้องเรียน ติชม หรือคำแนะนำ จากลูกค้าที่ใช้บริการ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา - มีการสอนงานและฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานก่อนปฏิบัติงานจริง - ปฎิบัตงานที่สีลม

ประเภทงาน

บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ

สถานที่ทำงาน

พญาไท

การศึกษา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ

1.มีทักษะการสื่อสาร (การฟัง, การเจรจา, จับประเด็นสำคัญ, การสรุปความ) 2.น้ำเสียงไพเราะ พูดจาฉะฉานและชัดเจน (ภาษากลาง) 3.พิมพ์ดีด ไทยและอังกฤษ ได้อย่างน้อย 25 คำต่อนาที 4.ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 6.ทำงานหมุนเวียนกะได้ (อาจไม่ได้หยุดในวันนักขัตฤกษ์) และทำงานล่วงเวลาได้ 7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่น และกระตือรือร้น 8.มีความรับผิดชอบสูง และเสียสละเพื่อส่วนรวม 9.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี 10.มีทัศนคติที่ดีต่องาน Contact Center และงานบริการ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งCall Service Operation