หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Account Executive (Skill IT)

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะงาน

1.เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ เพื่อร่วมวางแผนและจัดหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 2.รวบรวมความต้องการของลูกค้า และประสานงานเพื่อจัดตั้งเป็นโครงการ และจัดทำ SR ร่วมกับลูกค้า 3.ติดตามสถานะของโครงการต่างๆ และ SR เพื่อสรุปเป็นรายงานแจ้งให้ลูกค้า และ Management ภายในทราบ 4.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าแก่ Project Manager หรือ PM เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และ Issue ต่างๆที่เกิดขึ้น 5.รับ Issue ต่างๆ หรือ Customers Complaint ที่ลูกค้าแจ้ง และนำเสนอสาเหตุของปัญหารวมถึง Solution ให้กับลูกค้า

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- หญิง/ชาย อายุ 23 - 30 ปี - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, บริหารการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการตลาด,การขาย 1-3ปี * หากเป็นด้าน IT Solution และด้าน SAP, Presale SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ * - สามารถติดตามสถานะโครงการต่างๆ รวมถึงปัญหาของระบบงาน เพื่อสรุปเป็นรายงานแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายเดือน -รวมความต้องการลูกค้า และประสานงานเพื่อจัดตั้งโครงการได้ -เข้าประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ เพื่อร่วมวางแผนและจัดหาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมได้ -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี -มีบุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสาร ต่อรองดี และมนุษย์สมพันธ์ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่ระบุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งAccount Executive (Skill IT)