หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ระบบสาธารณูปโภค งานเครื่องปรับอากาศ งานก่อสร้าง, ระบบไฟฉุกเฉิน ให้พร้อมใช้งานทั้งในและนอกเวลาทำงาน

ประเภทงาน

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1-2 ปี 2. มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ 3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 5. มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่่อเวลา 6. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ และอ่านแบบได้เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง