หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบ จัดเก็บ ข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน สิทธิการลา และสรุปการขาดลา มาสายประจำเดือน 2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทาง/ค่ารักษาพยาบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัท 3. จัดทำบัตรพนักงาน / ประสานงานด้านการจัดกิจกรรม / งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย 4. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร นโยบาย กฎระเบียบ และสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร โดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง 5. ดำเนินการงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความผูกพันกับองค์กร

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์งานด้านทรัพยากรบุคคล 1-2 ปี 4. มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, Photoshop เป็นอย่างดี 5. มีความสามารถในการเป็นพิธีกร/จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 6. สามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 8. หากมีความสามารถในการเป็นพิธีกร/จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล