หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-รังสิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. งานสรรหานักเรียนประจำศูนย์การเรียนฯ 2. รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 3. งานอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนฯ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

หลักสี่

การศึกษา

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา/การแนะแนว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์งานแนะแนวอย่างน้อย 1 ปี 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถให้คำปรึกษา อบรมสั่งสอน นักเรียนในระดับ ปวช. ได้อย่างดี 5. มีใบประกอบวิชาชีพครู

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-รังสิต