หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานกลางศูนย์การเรียนฯ *ด่วนมาก*

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแล งานก่อสร้าง ศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค 2. ควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุง (MA) , งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อาคาร ศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง 3. ควบคุมดูแล งานทรัพย์สิน ศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง 4. ควบคุมดูแล งานสัญญาต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์บริหารงานด้านก่อสร้างหรืออาคารสถานที่ 5 ปี 2. มีทักษะการประสานงาน/การสื่อสารที่ดี 3. มีทักษะระบบ Microsoft Office 4. มีทักษะโปรแกรม Auto CAD 5. มีความมุ่งมั่น อดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา 6. มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี 7. มี Service Mind

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางศูนย์การเรียนฯ *ด่วนมาก*