หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานกลางศูนย์การเรียนฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแล งานก่อสร้าง ศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค 2. ควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุง (MA) , งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อาคาร ศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง 3. ควบคุมดูแล งานทรัพย์สิน ศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง 4. ควบคุมดูแล งานสัญญาต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 20 แห่ง

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์งานด้านอาคารสถานที่ 2 ปี 2. มีทักษะด้านงานไฟฟ้าภายในอาคาร และงานซ่อมบำรุง 3. มีทักษะระบบ Microsoft Office 4. มีทักษะโปรแกรม Auto CAD 5. มีความมุ่งมั่น อดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา 6. มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกลางศูนย์การเรียนฯ