หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. งานสรรหานักเรียนประจำศูนย์การเรียนฯ 2. รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ 3. งานอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนฯ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

คลองสาน

การศึกษา

ปริญญาตรี ด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา/การแนะแนว - มีประสบการณ์งานแนะแนวอย่างน้อย 3 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน