หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสอนบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. สอนในรายวิชาบัญชี 2. ดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนประจำชั้นเรียน 3. ดำเนินงานตามโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท ด้านสาขาการบัญชี

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์การสอน หรือฝึกสอนวิชาบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีทักษะการสอน การถ่ายทอดทีดี ให้แก่นักเรียน ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสอนบัญชี